علل شکل‌گیری خیانت و راه ترمیم رابطه

تومان

اطلاعات کلی این فایل آموزشی:

  • موضوع: عوامل شکل‌گیری خیانت و راه ترمیم رابطه آسیب‌دیده
  • مخاطبان: کسانی که در معرض خیانت‌اند یا در آن غرق شده‌اند و منتظر نجات هستند
  • مدت‌زمان دوره: 27 دقیقه فایل صوتی + pdf متن
  • نحوه برگزاری: به‌صورت دانلودی
  • مدرسان دوره: محمدرضا میرزائی
دوره خیانت به همسر مقدماتی - محمدرضا میرزائی
علل شکل‌گیری خیانت و راه ترمیم رابطه

تومان