0
لیست مطالب
افزایش قدرت روحی با ۴ گام

افزایش قدرت روحی با ۴ گام

همه‌ی ارزش‌های اخلاقی، شخصیت، خصوصیات منحصر به فرد، روحیه، لذت‌ها و توانایی‌های انسان از روح سرچشمه می‌گیرد. بنابراین هر فردی که اراده کند، می‌تواند به حد قابل توجهی قدرت روحی خود را افزایش دهد. البته همه‌ی انسان‌ها در این راه ...